Generalforsamling, 31. marts 2022

Generalforsamling, 31. marts 2022

 Kære medlem af Østjyske Speditører

Hermed inviteres du til Generalforsamling og middag i Østjyske Speditører. Arrangementet afholdes den 31. marts kl. 16.00 – 22.00 på Frederikshøj.  

Programmet er som følger:

15.45 Indskrivning

16.00 Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
 3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand/kasserer
 6. (Gen)valg af bestyrelsesmedlemmer: Steen Osorio, Samskip. Jesper Sandahl, Eimskip. og Nikolaj Løgsted, Toll Group er alle på valg.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Vedtægtsændringer. Bestyrelsen foreslår at Østjyske Speditørers vedtægter udskiftes med standard lokalforeningsvedtægterne for Danske Speditører
 10. Navneændring. Bestyrelsen foreslår at navnet Østjyske Speditører udskiftes med Danske Speditører Østjylland
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt

17.00 Indlæg ved ekstern indlægsholder

18:00 Middag.

 

Tilmelding kan ske her

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, eller har du forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette senest to uger forud for generalforsamlingen skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen via Danske Speditørers sekretariat – jst@dasp.dk

Deltagelse i generalforsamlingen, er naturligvis gratis. For en medarbejder fra hver medlemsvirksomhed er middagen gratis. Har du flere med koster det kr. 800,- ekskl. moms pr. person. Hvis ikke du ønsker at deltage i den efterfølgende middag, så skriv det i bemærkninger ved tilmelding.

Vi håber at se så mange som muligt af jer den 31. marts 2022.

 

På vegne af Østjyske Speditører