Generalforsamling i Østjyske Speditører - 27. april 2020

Generalforsamling i Østjyske Speditører - 27. april 2020

Som alle er bekendt med, står vi i en situation sjældent set før i Danmark. Henset til myndighedernes retningslinjer mht. forsamlinger over 10 personer, har Østjyske Speditører i år valgt at afholde generalforsamlingen online. Det er en uvant måde at afholde generalforsamling på, men vi håber meget at I fortsat har lyst til at være med.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 27. april kl. 13.00 – 14.00 i Microsoft Teams.

Agenda:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Evt. valg af formand eller kasserer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Ole Mørk og Steen Osorio genopstiller
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg, skal mindst 2 uger forud for generalforsamlingen anmeldes skriftligt til bestyrelsen. Dette gøres ved at sende e-mail til formand Jan Dam Poulsen, japo@bws.dk.

Du kan tilmelde dig generalforsamlinger her. Sidste frist for tilmelding er mandag den 20. april. Fredag den 24. april vil du modtage kalenderinvitation til generalforsamlingen, link til mødet i Microsoft Teams samt vejledning

På vegne af Østjyske Speditører