Beretning fra virtuel 2020-generalforsamling

Beretning fra virtuel 2020-generalforsamling

Østjyske Speditører afholdt den 29. april 2020 den årlige generalforsamling som videomøde grundet COVID-19 smitterisiko.

Dagsorden ifølge vedtægterne blev gennemgået med Jakob Størling, Danske Speditører, som generalforsamlingens dirigent.

Formanden gennemgik 2019-aktiviteterne og eventuelt kommende arrangementer i 2020. 2020-aktiviteterne afhænger dog af, at der fra myndighederne åbnes op for muligheden for at gennemføre arrangementer med fysisk fremmøde.

Formand Jan Dam Poulsen, Blue Water Shipping, var ikke på valg, men bekendtgjorde, at han ikke genopstiller i 2021.

Ole Mørk, DHL Freight, blev genvalgt til bestyrelsen.

Steen Osorio, Samskip, blev genvalgt til bestyrelsen.

Jesper Sandahl, Eimskip, er nyt bestyrelsesmedlem.

Nicolaj Løgsted, Damco, er nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har konstitueret sig: Jan Dam Poulsen er formand og kasserer. Ole Mørk er næstformand.

Alex Jeppesen, AL-Express Shipping, fortsætter som revisor.

Der var ingen forslag fra medlemmerne og intet til eventuelt.

Hent referat fra generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne