Generalforsamling udsat

Generalforsamling udsat

Kære medlem af Østjyske Speditører.

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde vores generalforsamling senest ved udgangen af maj måned. Vi vil dog rigtig gerne samle jer alle til et rigtigt arrangement, da vi føler det er al for lang tid siden. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at udsætte generalforsamlingen til senere på året, når vi må mødes igen.

Derfor udskydes generalforsamlingen 2021 til et senere tidspunkt, som bestyrelsen må finde passende.

Har du nogen indvendinger imod det, og fastholder at den skal afholdes inden udgangen af maj måned, så venligst giv besked om dette til japo@bws.dk om senest 3 dage fra d.d.